zaterdag 10 november 2012

Deel 7

Hier zijn de winkel en het atelier.

Shown are the sho and the workshop.Nu heb ik de naam op het raam geschilderd.
Mooi he!!
 
I painted the name on the window. Is n’t it pretty!

Meneer Jan Smith gaat boven werken en neemt zijn eigen werktas met lunch en thermoskan mee.
Mr. Smith is going to work upstairs and take his own workbag with lunch and thermosjug.

Een bruine suede werktas.
A brown, suede workbag.
 
 
Een thermoskan
 
A thermosjug
Mevrouw Adriana Smith en Liesbeth van den Hout zijn bij het naaiatelier om de nieuwe werkjassen te passen.
The ladies Adriana Smith and Liesbeth van den Hout are in the workshop to try out the new workcoats.
De Kassa is eindelijk gekomen . The till has finally arrived.
En natuurlijk niet te vergeten het pinpasapparaat . And of course the credit-card machine.